นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยและการเปิดเผยข้อมูล TRADING789 เคารพสิทธิของแต่ละบุคคล เนื่องด้วยเราให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับท่าน
และเรามีความภาคภูมิใจในการรักษาความซื่อสัตย์ และความเคารพต่อลูกค้าแต่ละท่านด้วยการรักษาความปลอดภัย
*ข้อกำหนดนี้กำหนดใช้กับลูกค้าเก่า, ลูกค้าปัจจุบัน และ ลูกค้าใหม่

ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บไว้ โดยการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกำหนดที่ตั้ง การเรียกข้อมูล การตรวจสอบ และการคัดลอกเนื้อหาใดๆที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านสมัครหรือมีบัญชีกับ TRADING789เราจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การประเมินความต้องการทางการเงิน, การประมวลผลคำขอ และธุรกรรมของท่าน, ดำเนินการแจ้งท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่ท่านอาจสนใจ และการให้บริการอื่นๆแก่ลูกค้าข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง :

  • ข้อมูลการสมัคร : ข้อมูลของท่านในการสมัครหรือในเอกสารอื่นๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด บัตรประจำตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล อาชีพ สินทรัพย์ และรายได้
  • ข้อมูลการทำธุรกรรม : ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆของท่านกับเรา และบริษัทในเครือรวมถึงข้อมูลการสนทนากับท่าน เช่น ยอดคงเหลือในบัญชี ข้อมูลการซื้อขายการสอบถามข้อมูลของท่าน และการตอบรับจากทางเรา
  • การยืนยันข้อมูล : ข้อมูลสำคัญที่ยืนยันตัวตนของท่าน เช่น พาสปอร์ต หรือใบขับขี่รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของท่านที่ได้รับจากเอกสารราชการ
    หรือจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ TRADING789 ตามกฎการฟอกเงินของสหราชอาณาจักรเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

เทคโนโลยีความปลอดภัย

TRADING789 ใช้ Secure Socket Layer (SSL) เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งให้เราเทคโนโลยีนี้สามารถป้องกันข้อมูลของท่านจากการถูกดักจับโดยบุคคลอื่นนอกจาก TRADING789 ในระหว่างการส่งข้อมูล เราแน่ใจว่าเว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้เรายังใช้การป้องกันอื่นๆ เช่น firewall, ระบบรับรองความถูกต้อง ( เช่น พาสเวิร์ด และเลขประจำตัวส่วนบุคคล ) และใช้กลไกการควบคุมการเข้าถึง เพื่อที่จะควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทในเครือ

เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทในเครือเนื่องด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น ดูแลบัญชีของลูกค้า และแจ้งลูกค้าให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ หรือเพื่อช่วยเหลือท่านในการซื้อขายต่างๆของบริษัทโดยบริษัทในเครือและพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด ( บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทที่ TRADING789 ควบคุมหรือเป็นเจ้าของ ตลอดจนบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ) ข้อมูลที่เราแลกเปลี่ยนกับบริษัทในเครืออาจรวมถึงข้อมูลที่ได้อธิบายไปในข้างต้น เช่น ชื่อ, ที่อยู่,ข้อมูลการซื้อขาย และข้อมูลบัญชีของท่านโดยบริษัทในเครือของเรารักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในขอบเขตและนโยบายเดียวกันกับ TRADING789

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือที่ให้ความช่วยเหลือ TRADING789 ในการให้บริการแก่ท่านจำเป็นจะต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว ในขอบเขตที่ได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแค่ในระหว่างเวลาที่ให้บริการ และภายใต้การบังคับบัญชาของ TRADING789 เท่านั้น TRADING789 อาจรวบรวมข้อมูลการซื้อขาย และเปิดเผยข้อมูลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ระบุตัวตนของลูกค้า

TRADING789 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อแสดงความยินยอม โดย TRADING789 จะไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เกี่ยวกับ Cookies

Cookies เป็นไฟล์เล็กๆประกอบด้วยข้อมูลที่ตัวเว็บไซต์ใช้งานเพื่อติดตามผู้เข้าชม โดย TRADING789 จะตั้งค่าการเข้าถึง Cookies TRADING789 บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำให้เราทราบว่าโฆษณาหรือโปรโมชั่นใดที่สามารถนำผู้ใช้มายังเว็บไซต์ TRADING789 บ้าง
หรือส่วนใดๆของหน่วยงานอาจใช้ Cookies ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ TRADING789 เพื่อติดตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวที่ได้รวบรวมและนำมาแบ่งปันจะไม่ระบุชื่อและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

การเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด TRADING789 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น TRADING789 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหมายศาล หรือคำร้องขออื่นๆที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ TRADING789 เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใด เว้นแต่นำมาใช้เพื่ออธิบายว่าข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างไรบ้าง หรือทางเราได้รับอนุญาตจากท่านแล้ว

การเลือกไม่เข้าร่วม

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจร้องขอ อย่างไรก็ตามอาจทำให้ทางเราไม่สามารถเปิด, รักษาบัญชีของท่าน หรือให้บริการแก่ท่านได้ ในระหว่างที่เราพยายามทำให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันท่านสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างมากในเรื่องนี้ด้วยการแจ้งให้เราทราบโดยชัดแจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายนี้
โปรดติดต่อเราทางอีเมลล์ support@TRADING789.com

โปรดทราบว่าถ้าเราได้รับแจ้งทางอีเมลล์ในการขอไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเราจะไม่สามารถให้บริการบัญชี ของท่านได้และต้องปิดบัญชีที่ท่านเปิดไว้