ແພລດຟອມໃນການຊື້ຂາຍ - ເມຕ້າເທຣດເດີ້4

ແພລດ ຟອມການຊື້ຂາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີພາຍໃຕ້ຊື່ຫຍໍ໊ວ່າເອັມທີໂຟ ເຊິ່ງເປັນຊອບແວທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີແລະ ມືຖືອີກທັງຍັງເປັນລະບົບທີ່ ອອກແບບມາໃຫ້ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ງານ ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນການໄຫລຂອງລາຄາຕາມເວລາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງແລະເປັນແພລດຟອມການຊື້ຂາຍອີເລັກໂຕນິກທີ່ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບຜູ້ຂາຍປີກແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີໂບຣກເກີ້ ແລະ ທະນາຄານກວ່າ 500 ບໍລິສັດທົ່ວໂລກໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້

ສຳລັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ

ສຳລັບຄອມພິວເຕີ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເອັມທີໂຟ

ໃນລະຫວ່າງການອົບຮົມເຊີງປະຕິບັດການຂອງເທຣດດິ້ງ 789 ກັບຜູ້ອົບຮົມແລະມາດສະເຕີເທຣດເດີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ງານຊອບແວນີ້ແບບຂັ້ນຕອນຕໍ່ຂັ້ນຕອນ ຢືນຢັນວ່າແພລດຟອມນີ້ມີຄວາມທັນສະໄໝໃນການທຳການຊື້ຂາຍແລະຄຸນລັກສະນະໃນການວິເຄາະທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນຕອບແທນຂອງນັກເທຣດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

  • ແພລດຟອມການຊື້ຂາຍທີ່ມີຊື່ສຽງແລະເປັນທີ່ນິຍົມທົ່ວໂລກ
  • ມີເຄື່ອງມືວິເຄາະຂັ້ນສູງແລະການສ້າງແຜນພູມ ເຊັ່ນແຜນພູມເສັ້ນ, ແຜນພູມແທ່ງ ແລະ ແຜນພູມແທ່ງທຽນ
  • ມີໜ້າຈໍການຊື້ຂາຍທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍແມ່ແບບ
  • ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນການສົ່ງຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ
  • ດຳເນີນການພຽງຄລິກດຽວ
  • ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານແລະມີການປ້ອງກັນ
  • 9 ກອບເວລາ : 1 ນາທີ, 5ນາທີ, 15 ນາທີ, 30 ນາທີ, 1 ຊົ່ວໂມງ, 4 ຊົ່ວໂມງ, 1ວັນ, 1 ອາທິດ ແລະ 1 ເດືອນ
  • 30 ຕົວຊີ້ທາງເທັກນິກ
  • 24 ເຄື່ອງມືການວິເຄາະ