ລາຍຊື່ນັກເທຣດລະດັບມາດສະເຕີ

ເທຣດດິ້ງ789 ຈັດໃຫ້ມີລາຍຊື່ນັກເທຣດທີ່ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະແດງຜົນການຊື້ຂາຍໃຫ້ນັກເທຣດຄົນອື່ນໆສາມາດສຶກສາ ແລະ ໄດ້ໄອເດຍໃນການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ນັກເທຣດສາມາດພິຈາລະນາຜົນການຊື້ຂາຍຂອງມາດສະເຕີໃນເລື່ອງຂອງເງິນທຶນ, ຈຳນວນການຊະນະຫຼືແພ້, ຈຳນວນເງິນທີ່ກຳໄລຫຼືຂາດທຶນ ແລ້ວເລືອກມາກສະເຕີໜຶ່ງຄົນຫຼືຫຼາຍກວ່າເພື່ອສ້າງການກ໋ອບປີ້ເທຣດ ຜົນລັບການຊື້ຂາຍຂອງມາດສະເຕີຈະສະແດງໃນບັນຊີໂຊຊຽວເທຣດຂອງເທຣດດິ້ງ 789 ນັກເທຣດທີ່ມີບັນຊີກັບເທຣດດິ້ງ 789
ສາມາດສອບຖາມຫຼືຂໍລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ຝ່າຍສະໜັບສະໜູນຫຼືຊັບພອດ

ການແຂ່ງຂັນການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌

ການແຂ່ງຂັນການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ທີ່ບໍລິສັດເທຣດດິ້ງ 789 ຈັດຂຶ້ນນີ້ເປັນການບໍລິການພິເສດທີ່ບໍລິສັດໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຜົນລັບໃນຖານະມາດສະເຕີດ້ວຍການຊື້ຂາຍແທ້ຈິງໃນບັນຊີ ໂດຍຜູ້ແຂ່ງຂັນແຂ່ງຂັນກັນພາຍໃຕ້ກະຕິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ເທຣດດິ້ງ 789 ກຳນົດ ເຊິ່ງຜູ້ແຂ່ງຂັນຈະຖືກກວດສອບຜົນການຊື້ຂາຍໂດຍທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງເທຣດດິ້ງ 789 ໃນການຕັດສິນຜູ້ຊະນະ ແລະ ໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດຈາກເຮົາ


ເຫດຜົນສຳຄັນຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນຄືສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ່ເລີ່ມຕົ້ນການເປັນນັກເທຣດໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ໂອກາດໃນການເຮັດກຳໄລຜ່ານການຕິດຕາມນັກເທຣດລະດັບມາດສະເຕີເຊິ່ງການແຂ່ງຂັນຈະໃຊ້ເວລາ 3 ເດືອນໃນການວັດຜົນເພື່ອສຶກສາການເຮັດກຳໄລພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເປັນຢ່າງຄາດຄິດ ແລະ ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້

ເທຣດດິ້ງ 789 ວາງແຜນຈັດການແຂ່ງຂັນການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອນັກເທຣດທີ່ສົນໃຈເປັນຜູ້ຊຳນານການແລະປາຖະໜາທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ກັບນັກເທຣດໜ້າໃໝ່ໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກຊ໌

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ປະໂຫຍດຂອງເຄືອຂ່າຍໂຊຊຽວເທຣດດິ້ງຫຼືແພລດຟອມກ໋ອບປີ້ເທຣດິ້ງເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄວາມຫວັງບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຈິງ, ມີການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ, ມີຄວາມພະຍາຍາມ, ມີການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ອົດທົນ