ປະເພດບັນຊີ

ນັກເທຣດແຕ່ລະຄົນມີເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກຊ໌ 
ເທຣດດິ້ງ 789 ໃຫ້ບໍລິການບັນຊີຊື້ຂາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກເທຣດ

ເອັກຊ໌ຕ້າ ມາຣ໌ຈິ້ນ

ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້ຢ່າງໃດ

ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍສາມາດເປີດບັນຊີໄດ້ປົກກະຕິເໝືອນດັ່ງການເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍທົ່ວໄປ ທີ່ເມນູ Trading Account >> Matatrader4 ແຕ່ໃນ Project ຂອງ Forex Extra Margin ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍຕ້ອງເລືອກເປັນບັນຊີປະເພດ Margin ໂດຍໃຊ້ເລເວີເຣດ 1:100 ເທົ່ານັ້ນ ຫາກທຳການຝາກເງິນຮຽບຮ້ອຍ ກະລຸນາແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນມາຣ໌ຈິ້ນ

ການວາງເງິນຄຳ້ປະກັນ

ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍຕ້ອງວາງເງິນຄຳ້ປະກັນ ມີ 2 ປະເພດ

 1. ຂັ້ນຕໍ່າ $10,000 ສູງສຸດບໍ່ເກີນ $30,000 ລູກຄ້າຈະໄດ້ມາຣ໌ຈິ້ນເພີ່ມວົງເງິນການຊື້ຂາຍ 200% ເຊັ່ນ ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍຕ້ອງການເທຣດ ໃນວົງເງິນ $30,000 ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍຈະວາງເງິນຄໍ້າປະກັນພຽງ $10,000 ເທົ່ານັ້ນ
 2. ຂັ້ນຕໍ່າ $5,000 ສູງສຸດບໍ່ເກີນ $7,000 ລູກຄ້າຈະໄດ້ມາຣ໌ຈິ້ນເພີ່ມວົງເງິນການຊື້ຂາຍ 200% ເຊັານ ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍຕ້ອງການເທຣດ ໃນວົງເງິນ $15,000 ຜູ້ທຳການຊື້ຂາຍຈະວາງເງິ້ນພຽງ $5,000 ເທົ່ານັ້ນ

ການຄຳນວນເງິນຄໍ້າປະກັນ

ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດ Forex ມີຄວາມຜັນຜວນຫຼາຍ ຫຼັກຊັບທີ່ຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍໄດ້ມາວາງໄວ້ນັ້ນຈະຜັນແປຕາມອໍເດີ້ທີ່ຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍໄດ້ອອກອໍເດີ້ ໂດຍຄຳນວນຈາກ margin ເປັນຫຼັກ ຫາກ margin level ຂອງຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍຫຼຸດຕໍ່າກວ່າ 80% ຈະຖືກ margin call ຫາັ margin level ຂອງຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍຫຼຸດຕໍ່າກວ່າ 70% ພອຣ໌ດຂອງຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍຈະຖືກ Stop Out ທັນທີແລະຈະຕ້ອງເຕີມເງິນເຂົ້າມາໃຫ້ສະຖານະຂອງພອຣ໌ດເທົ່າເດີມ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນລະບົບຈະບໍ່ຄຳນວນອໍເດີ້ທີ່ອອກເພີ່ມໃໝ່ໄດ້

ການຖືສະຖານະຂອງ Forex Extra Margin

ຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍຈະສາມາດຖືສະຖານະໄດ້ບໍ່ເກີນ 3 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ອອກອໍເດີ້ ຫຼື T+3 ເພາະຖ້າຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍບໍ່ປິດສະຖານະພາຍໃນ 3 ວັນລະບົບຈະປິດໃຫ້ເອງອັດຕະໂນມັດແລ້ວຈະຄຳນວນກຳໄລຂາດທຶນໃຫ້

 • ຫາກກໍລະນີເປັນກຳໄລຈະໂອນສ່ວນຕ່າງເຂົ້າພອຣ໌ດຂອງລູກຄ້າທັນທີ
 • ຫາກກໍລະນີຂາດທຶນທາງໂບຣກເກີ້ຈະຫັກສ່ວນທີ່ຂາດທຶນອອກຈາກເງິນຄໍ້າປະກັນ ແລະທາງລູກຄ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຕື່ມເງິນເຂົ້າໃນສະຖານະພອຣ໌ດເທົ່າເດີມ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນລະບົບຈະບໍ່ຄຳນວນອໍເດີ້ທີ່ອອກເພີ່ມໃໝ່ໄດ້

ປັນຫຍັງຕ້ອງວາງມາຣ໌ຈິ້ນກ່ອນການຊື້ຂາຍໃນ Forex Extra Margin

ເນື່ອງຈາກວ່າການເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍນັ້ນ ເປັນການຕົກລົງເຮັດສັນຍາຈະຊື້ຈະຂາຍ (ຫຼືໃຊ້ສິດຊື້/ຂາຍ) ສິນຄ້າອ້າງອີງໃນໂບຣກເກີ້ Trading789 ຕາມລາຄາແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຕົກລົງກັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການຈ່າຍເງິນແລະສົ່ງມອບສິນຄ້າກັນຢ່າງແທ້ຈິງຄືກັບການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດສົ່ງມອບທັນທີທີ່ເອີ້ນວ່າຕະຫຼາດ Spot ລວມເຖິງລາຄາຈະມີຄວາມສຳພັນກັບລາຄາ Spot ເຊິ່ງແປປ່ຽນໄປຕາມຂ່າວສານແລະພາວະຕະຫຼາດ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ່ເກີດຄວາມໝັ້ນໃຈວັາທັງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍຈະປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາຈຶ່ງຕ້ອງມີການກໍານົດໃຫ້ມີການວາງມາຣ໌ຈິ້ນ ຫຼືຫຼັກປະກັນຈາກທັງຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍ

ທາງ Trading789 ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການອອກອໍເດີ້ຂອງຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍເພາະເປັນຄວາມສະໝັກໃຈແລະການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຊື້ຜູ້ຂາຍເອງ ແລະການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງຜູ້ລົງທຶນຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນ

ຂໍ້ມູນອື່ນໆສຳລັບທຸກປະເພດບັນຊີ

ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ

USD

ປະລິມານການຊື້ຂາຍຕໍ່າສຸດ

0.01

ປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

100

ສະເຕັບຂັ້ນຕໍ່າ

0.01

ຈຳນວນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍສູງສຸດ

200

 

ຜະລິດຕະພັນ

ຟໍເຣັກຊ໌ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າ

ມາຈິນຄໍ

100%

ລະດັບປິດຄຳສັ່ງຊື້ຂາ

50%

ສະຕອບເອົ້າ

ອະນຸຍາດ

ເປີດຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍສອງທາງ

ອະນຸຍາດ

ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການເທຣດ

ກົດລະບຽບການຖອນເງິນ

 1. ການສົ່ງຄຳຂໍຖອນເງິນສາມາດດຳເນີນໄດ້ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ 7 ວັນຕໍ່ອາທິດ
 2. ເງິນທີ່ລູກຄ້າດຳເນີນເລື່ອງຂໍຖອນຄືນຈະໂອນໄປຍັງບັນຊີທະນາຄານໂດຍກົງຕາມທີ່ລູກຄ້າສະໝັກໄວ້ ເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະປ້ອງກັນການຟອກເງິນ
 3. ບໍລິສັດ ຈະບໍ່ຮັບຊຳລະເງິນໂດຍກົງກັບບຸກຄົນທີ່ສາມ
 4. ບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເວລາໃນການດຳເນີນການໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າ
 5. ຖອນເງິນໄດ້ສູງສຸດ 7,000 usd ຕໍ່ຮອບການຖອນເງິນ
 6. ຖອນເງິນບໍ່ເກີນ 3,000 usd ຈະໄດ້ຮັບເງິນບໍ່ເກີນ 1-3 ວັນລັດຖະການ ຖອນເງິນ 3,000 – 5,000 usd ຈະໄດ້ຮັບເງິນບໍ່ເກີນ 5 - 7 ວັນລັດຖະການ ການຖອນເງິນເກີນ 5,000 usd ຈະໄດ້ຮັບເງິນບໍ່ເກີນ 7 - 10 ວັນລັດຖະການ
 7. ຫາກທະນາຄານທີ່ໃຊ້ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄລຍະເວລາການໄດ້ຮັບເງິນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5 -10 ວັນລັດຖະການ
 8. ໃນການຖອນເງິນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຖອນກ່ອນໜ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຄົບ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຈຶ່ງຈະສາມາດຖອນເງິນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້

ເປັນຫຍັງບັນຊີຖືກລະງັບການໃຊ້ງານຊົ່ວຄາວ

 1. ເຮັດການເທຣດຟໍເຣັກຊ໌ຫຼືຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ໂດຍໜ້າສົງໄສ ເຊັ່ນ ໃຊ້ກຣາຟຜິດປົກກະຕິ
 2. ການຮັບ rebate ຈາກຄົນທີ່ເຮັດການເທຣດຟໍເຣັກຊ໌ຫຼືຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ໂດຍໜ້າສົງໄສ ເຊັ່ນ ໃຊ້ກຣາຟຜິດປົກກະຕິ