ประกาศปิด Broker Trading789 อย่างเป็นทางการ

เนื่องด้วยปัญหาจากระบบต่างๆ ซึ่งทาง Broker ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ทาง Broker Trading789 ขอประกาศปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และเงินที่ลูกค้าฝากไว้ภายในโบรกฯ จะมีการทยอยคืนให้ลูกค้าหลังจากเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทาง Broker Trading789 ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจในการใช้บริการภายใน Broker พร้อมน้อมรับความผิดพลาดต่างๆ อย่างสุดซึ้ง ด้วยความเคารพอย่างสูง

Broker Trading789

19 เมษายน 2562