ສຳມະນາ&ໂປຣໂມຊັ່ນ

ການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຄົ້ນຫາສຸດຍອດນັກເທຣດ